Wellbee

För Föreningen

Ett mobilt träningscenter för t ex
- Idrottsföreningar
- Golfklubbar
- Bygdegårdsföreningar
- bostadsrättsföreningar

För arbetsgivare som vill erbjuda sina medarbetare träningsmöjligheter på arbetsplatsen.

Finns i olika storlekar mellan 17-27 kvadratmeter i form av en stålmodul med en långsida i glas eller trämodul med stålram panorama-fönster + dörr.

Valfri Färg

Levereras nyckelfärdigt med värme, ventilation, belysning, lås, gym-matta och träningsutrustning. Bara att ansluta el!

Transporteras på lastbil och lyfts på plats med kran eller frontlastare

MobileImage
MobileImage
MobileImage

KOSTNADER

Ingen kontantinsats

Hyra via Wasakredit
24 månader ; ca 15 000 kr/mån, inkl moms
36 månader; ca 11 000 kr/mån, inkl moms

Utköpsmöjlighet efter avtalsperiod till fast pris 20 000 kr, inkl moms
Transportkostnader tillkommer
Försäkring, larm tillkommer
Driftkostnader som el, städning tillkommer

Uppskattad totalkostnad per år vid 36 månaders avtal = 180 000 kr

Gör en kalkyl för din förening

Exempel på strategi för finansiering:
Medlemskap som gör anläggningen exklusiv för medlemmar.
Exempel 4 000 kr/år. För full kostnadstäckning krävs då 45 medlemmar!

Försäljning av timmar
Exempel 100 kr/tim. För full kostnadstäckning krävs 1800 tim!
( motsvarar uthyrning 5 tim/dag i genomsnitt under året)

Kombination av ovanstående
Vissa tider reserverade för medlemmar och försäljning av timmar övriga tider

EXEMPEL kalkyl för förening

Kostnader: Hyra, städning, el, underhåll = 180 000 kr/år , inkl moms.
Fr o m år 4 bortfaller hyreskostnaden ca 130 000 kr.

Intäkter, realistiskt exempel : år 1-3 år 1-4
25 medlemmar á 4 000 kr/år 100 000
50 st träningskort á 900 kr/10ggr 45 000
1000 timmar á 100 kr/tim 100 000
ÖVERSKOTT + 65 000 + 195 000

FLER ger lägre styck-kostnad!

Anta att en förening har 180 medlemmar……då skulle kostnaden för en medlem de 3 första åren bli ca 80 kr/månad för att nå kostnadstäckning. Fr o m år 4 är kostnaden nere i ca 20 kr/månad.

Sätter ni då ett medlemspris på 150 kr/mån blir den totala intäkten ca 325 000 kr vilket ger ett överskott på 145 000 kr! Fr o m år 4 blir överskottet 275 000 kr!

GÖR ER EGEN KALKYL !

Bli kontaktade av oss
Namn:
Företag:
Telefonnummer:
E-Mail:
Meddelande (valfritt):


Logo
Kreera web&design Logo