Wellbee

Vill vi motivera till regelbunden träning genom att förenkla och anpassa.

Förenkla

Genom att ta träningsmöjligheten till arbetsplatsen om lämplig lokal saknas. Med våra mobila gym ger vi möjlighet till träning i anslutning till arbetsplatsen. Ett mobilt gym levereras nyckelfärdigt, dvs med utrustning och annan inredning. Bara att ansluta med el!

Läs mer om våra mobila gym här

IdeaImage
IdeaImage"
IdeaImage

Anpassa

genom att utgå från intressen och behov hos de som ska träna. I våra mobila gym skapar vi 4-5 träningsstationer och ett träningsschema. Finns redan en lokal hjälper vi till med design och utrustning. Finns också utrustning så går vi tillsammans igenom den och föreslår eventuella kompletteringar eller förändringar. Allt för att det ska bli mer ändamålsenligt och utmanande.

Vår partner när det gäller träningsutrustning är Träningspartner AB och vi erbjuder själva Nordic Trainer.

 

 

Motivera

genom att driva kortare kampanjer för anställda eller sätta upp långsiktiga gemensamma mål för träningen tillsammans med arbetskamrater. Att träna tillsammans och ha ett gemensamt mål skapar också samarbetsvilja och kamratskap. Vi samarbetar t ex med ”En svensk klassiker” och med ”Vasaloppet” och anpassar träningen till deltagande i någon av dessa utmaningar.

 

Bli kontaktade av oss
Namn:
Företag:
Telefonnummer:
E-Mail:
Meddelande (valfritt):


Logo
Kreera web&design Logo